search

Ağır Metal Konsantresi

coordinate facebook twitter instagram
Ağır Metal Konsantresi

Ağır Metal Konsantresi

RUTİL 

Kimyasal Bileşimi: TiO2

Kristal Sistemi: Tetragonal

Kristal Biçimi: Kısa prizmatik kristalli, c-eksenine paralel çiziklere sahip, masif
İkizlenme: Bipiramid üzerinde gelişen dirsek ikizlerine sık rastlanır. Altı veya sekiz ayrı kristalin birleşerek oluşturduğu kompleks ikizleri de vardır.

Sertlik: 6 - 6.5

Özgül Ağırlık: 4.23 - 4.25

Dilinim: {100} yüzeyinde belirgin

Renk ve Şeffaflık: Kırmızımsı kahverengi, sarımsı kırmızı, siyah; şeffaf-yarışeffaf-opak

Çizgi Rengi: Soluk kahverengi

Parlaklık: Yarımetalik parlaklıkta, bazen elmas parıltılı

Ayırıcı Özellikleri: Rengi, parlaklığı, ikizlenmesi ve kristal formu

Bulunuşu: Rutil, aksesuar minerali olarak çok değişik magmatik kaya türlerinde, şist, gnays, mermer gibi metamorfik kayalarda oluşabilir. Alüvyonlarda da zenginleşebilir.


ZİRKON 

Kimyasal Bileşimi: ZrSiO4

Kristal Sistemi: Tetragonal

Kristal Biçimi: Kısa-uzun prizmatik kristalli; dipiramidal; ışınsal lifsi agregatlar ve düzensiz taneler halinde

İkizlenme: {111}, {100} ve {221} yüzeylerinde, özellikle dirsek ikizi yaygındır.

Sertlik: 7.5

Özgül Ağırlık: 4.6 - 4.7

Dilinim: {110}, {111} zayıf

Renk ve Şeffaflık: Renksiz, kahverenginin tonları, yeşil, gri, sarı ve kırmızı; şeffaf

Çizgi Rengi: Soluk kahverengi

Parlaklık: Elmas parıltılı, camsı

Ayırıcı Özellikleri: Kare prizma kristal formu, kahverengimsi rengi, sertliği ve yoğunluğu
Bulunuşu: Zirkon, granit, siyenit, nefelin siyenit gibi magmatik kayaların yaygın olarak bulunan aksesuar minerallerindendir. Şist ve gnays gibi metamorfik kayalarda da bulunabilir. Sertliği ve özgül ağırlığı nedeniyle, detritik taneler halinde plaserlerde de rastlanabilir.


HEMATİT

Kimyasal Bileşimi: Fe2O3

Kristal Sistemi: Trigonal

Kristal Biçimi: Genellikle ince yada kalın levhamsı kristaller, rombohedral, piramidal ve nadiren de prizmatikdir.

İkizlenme: Penetrasyon ikizi tipikdir.

Sertlik: 5 - 6

Özgül Ağırlık: 5.26

Renk ve şeffaflık: Çelik grisi-siyah, opak Çizgi Rengi, Kırmızı-kırmızımsı kahverengi Parlaklık, Metalik

Ayırıcı Özellikleri: Kırmızı çizgi rengi ve sertliği, kristal şekli ayırıcı özellikleridir.
Bulunuşu: Yaygın olarak bulunan hematit, önemli bir demir mineralidir. Hidrotermal damarlarda ve magmatik kayalarda aksesuar minerali olarak bulunabilir. Volkanik kayalarda, birçok metamorfik kayada, kontakt metamorfik yataklarda, birincil veya ikincil olarak sedimanter kayalarda yaygın olarak oluşabilir.